skip to Main Content

Заповед №РВР22-РД56-180/5.10.2022г. на Кмета на район „Връбница“ – СО за създаване на по-добра организация по време на мероприятието Петковден събор в с.Волуяк на 27.10.2022г.

Заповед №РВР22-РД56-180/5.10.2022г. на Кмета на район „Връбница“ – СО за създаване на по-добра организация по време на мероприятието Петковден събор в с.Волуяк   на 27.10.2022г.

Back To Top