skip to Main Content

Обявление за конкурс за длъжност Главен експерт Човешки ресурси в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

Крайният срок за подаване на документи е до 29.08.2023 г. включително.

Обявление за конкурс за длъжност Главен експерт Човешки ресурси в отдел ФСДЧР

Back To Top