skip to Main Content

Стикирани иумпс м.септември 2017г.

Излезли от употреба МПС, на които на 05.09.2017г. е поставен стикер за доброволно преместване. В срок до 05.12.2017г., ако не бъдат преместени от собствениците, ще бъдат репатрирани до площадка за разкомплектоване, а на собствениците ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение.

Стикирани иумпс м.септември 2017г.
Стикирани иумпс м.септември 2017г.
Стикирани иумпс м.септември 2017г.
Back To Top