skip to Main Content

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

 

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 001                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АТАНАС                        ПАВЛОВ                        ВЕЛЧЕВ
ВЕСКА                         СТОИЛОВА                      ПУГЬОВА
ВИОЛЕТА                       НИКОЛОВА                      СТОЯНОВА
ВИОЛЕТКА                      СТАНЧЕВА                      ИВАНОВА
ЖИВКА                         ВЪЛОВА                        ВАСИЛЕВА
ЙОРДАН                        СТОИЛОВ                       ПУГЬОВ
МАРИЕТА                       ПАВЛОВА                       ХРИСТОВА-ВЕЛЧЕВА
НАДЕЖДА                       КИРИЛОВА                      СТОЯНОВА-ЛИТЪЛ
ТЕОДОР                        ДИМИТРОВ                      ДИМОВ
ЦВЕТЕЛИН                      КРАСИМИРОВ                    ТОШЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 002                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНАСТАСИЯ                     ПЕТРОВА                       ПЕТРОВА
БОРИС                         ГРОЗДАНОВ                     БОРИСОВ
ВЛАДИМИР                      ЛЮСИЕНОВ                      КОЖУХАРОВ
ИВАНКА                        ХРИСТОВА                      БОРИСОВА
КАМЕЛИЯ                       МИРОНОВА                      БОШЛОВА
МАГДА                         ПЪРВАНОВА                     БОШЛОВА
ПЛАМЕН                        МИРОНОВ                       ПЕТРОВ
СВИЛЕН                        ГЕОРГИЕВ                      ХРИСТОВ
ТЕОДОРА                       МЛАДЕНОВА                     АВРАМОВА
ХРИСТИНА                      ЗЛАТКОВА                      ГОЛУБИНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 003                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАСИЛ                         КОСТАДИНОВ                    КАЦАРОВ
ГЕОРГИ                        ЦВЕТКОВ                       ГЕОРГИЕВ
ГРАФИЦА                       ДОНЧЕВА                       НЕДЯЛКОВА
ДИМИТЪР                       АТАНАСОВ                      БОГДАНОВ
ЖИВКО                         НАЙДЕНОВ                      ЖИВКОВ
МАРИТА                        РУМЕНОВА                      РАДЕВА-КРЪСТАНОВА
НЕДЕЛЧО                       НИКОЛОВ                       НЕДЯЛКОВ
ПЕТЪР                         КИРИЛОВ                       АСЕНОВ
РАЙНА                         КИРИЛОВА                      МАШОВА
СВЕТЛА                        МИТКОВА                       РОШКЕВА
СЛАВА                         ЕВГЕНИЕВА                     АНАЧКОВА
СТОЯНКА                       БЛАГОЕВА                      ГЕОРГИЕВА
ТЕМЕНУЖКА                     ДИМИТРОВА                     ПЕТРОВА
ТОДОР                         РУМЕНОВ                       СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 004                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АТАНАС                        ДИМИТРОВ                      ПОПОВ
ВАНЯ                          ДИОНИСОВА                     ДЖОРОВА
ВАСИЛ                         КРУМОВ                        БОЖКОВ
ВЕРА                          РУМЕНОВА                      БУДИНОВА
ДАМЯН                         ДИМОВ                         ДАМЯНОВ
ДЕНИЦА                        РАДОСЛАВОВА                   МАТЕЕВА
ДИМИТРИНА                     ИВАНОВА                       ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР                       МИРЧЕВ                        СПАСОВ
ДОНКА                         АТАНАСОВА                     ДАМЯНОВА
ЕЛЕНА                         ПЕТРОВА                       ДИМИТРОВА
ЙОАННА                        АЛЕКСАНДРОВА                  НЕШЕВА
ЙОРДАНКА                      БОРИСОВА                      РАДЕВА
ЛЮБКА                         ИВАНОВА                       НЕШЕВА
НИКОЛИНА                      ХРИСТОВА                      БОЖКОВА
ПАВЕЛ                         БОЖИДАРОВ                     МАТЕЕВ
ТЕОДОР                        ПАРАШКЕВОВ                    ТОДОРОВ
ЦВЕТАН                        ДИМОВ                         ДИМЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 005                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОН                         ПЕТРОВ                        ДОНЕВ
БОГДАНА                       СТЕФАНОВА                     ЖЕПИЧ
ГРИГОР                        НЕШЕВ                         ЯНАКИЕВ
ЕЛИЗАБЕТ                      ЦВЕТАНОВА                     ИВАНОВА
ИВА                           ИВАНОВА                       НИКОЛОВА
ИВАЙЛО                        ЕМИЛОВ                        ПЕТРОВ
КРАСИМИР                      МАЛИНЧЕВ                      СТОЕВ
ЛЮБОМИР                       ДИМИТРОВ                      РАЙКОВ
МАРИЯ                         АТАНАСОВА                     ХРИСТЕВА-ПЕШЕВА
НЕЛИ                          НИКОЛАЕВА                     ИВАНОВА
НИКОЛЕТА                      ЦВЕТАНОВА                     ИВАНОВА
НИНА                          ГЕОРГИЕВА                     ХАРАЛАМПИЕВА
ПЕТЪР                         ПЛАМЕНОВ                      ПЕШЕВ
СВЕТЛА                        ИВАНОВА                       ПАВЛОВА
СВЕТЛАНА                      СТЕФАНОВА                     РАЙКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 006                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ДИЛЯНА                        ЛЮБЧОВА                       ЯНЕВА
МАРИЯНА                       НАЙДЕНОВА                     АНДРЕЕВА
РУМЯНА                        ВИДЕВА                        БРАТОВАНОВА
ТАНЯ                          ЛОЗАНОВА                      ИРОДОТУ
ХРИСТО                        НИКОЛОВ                       ПАВЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 007                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДРИЯ                   СТРАХИЛОВА                    ДИМИТРОВА
ГРОЗДАН                       ВАСИЛЕВ                       ДЕЛЧЕВ
ДЕСИСЛАВА                     АТАНАСОВА                     НЕНОВА
ПАВЕЛ                         ЦВЕТАНОВ                      ДИМИТРОВ
ПЕТЪР                         ДИМИТРОВ                      МАРИНОВ
ШЮКРЮ                         ИСМЕДОВ                       МЕХМЕДОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 008                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР                    АРГИРОВ                       ТОМОВСКИ
АФРОДИТА                      КОСТАДИНОВА                   КИРОВА
ВАЛЕРИ                        ЖЕЛЬОВ                        КИРОВ
ВАСИЛКА                       ДИМИТРОВА                     ЛАЧКОВА
ВЕСЕЛКА                       ИВАНОВА                       СТОЙНЕВА
ВЛАДИМИР                      ТОДОРОВ                       ВЛАДИМИРОВ
ЕЛЕОНОРА                      ВАСИЛЕВА                      ВЛАДИМИРОВА
ИЛИЯНКА                       ИВАНОВА                       ГРИГОРОВА
МАРИЕЛА                       ИВАНОВА                       ПОПТОЛЕВА-КЛАУС
МАРИЯ                         ВЕСЕЛИНОВА                    ПЕТРОВА
МИХАЕЛА                       ИВАНОВА                       АНГЕЛОВА
НИКОЛА                        ВАЛЕНТИНОВ                    ДАЦОВ
РАЛИЦА                        АНГЕЛОВА                      ПАВЛОВА
СВЕТЛА                        ВЛАЙКОВА                      ПЕЙЧЕВА
СИЙКА                         НИКОЛОВА                      МИТОВА
ТЕМЕНУЖКА                     АСЕНОВА                       ГЕОРГИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 009                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР                    ВЛАДИМИРОВ                    ВЛАДОВ
АНИТА                         ИВАНОВА                       КИРИЛОВА-МИЛАНОВА
БОЙЧО                         ГЕОРГИЕВ                      ЕФТИМОВ
БОЯНКА                        ЛУЦОВА                        ФЛОРОВА-ЗАХАРИЕВА
ДЕНИЦА                        ИВАНОВА                       МИЦАЙКОВА
ДЕСИСЛАВА                     ПЪРВАНОВА                     ДИМИТРОВА
ЕКАТЕРИНА                     БОРИСОВА                      РАДЕВА
ЕЦО                           БЛАГОЕВ                       ЕЦОВ
ИВАН                          ИЛИЕВ                         СЕРГИЕВ
КРАСИМИРА                     СТЕФАНОВА                     ДУНДОВА
МАРИЯ                         МАРИНОВА                      СТОЙНОВА
МАРИЯ                         НЕОФИТОВА                     ДИМИТРОВА
МИХАИЛ                        МИХАЙЛОВ                      ПЕТРОВ
ТОДОР                         МАРИНОВ                       СТОЙНОВ
ХРИСТО                        ЗДРАВКОВ                      ЗАХАРИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 010                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР                    ПЕТРОВ                        ФИЛИПОВ
АНГЕЛ                         БОРИСОВ                       ИЛИЕВ
БОРЯНА                        ТОДОРОВА                      ТОЛОВСКА
ГЕОРГИ                        ДРАГАНОВ                      АЛЕКСИЕВ
ГЕОРГИ                        ПЕТРОВ                        ИВАНОВ
ГЕОРГИ                        РАДЕВ                         НЕДЕЛЧЕВ
ДАНИЕЛА                       РАДЕВА                        ТОДОРОВА
ДАРИЙ                         ВАЛЕНТИНОВ                    ДИМИТРОВ
ЖЕЧКА                         ИВАНОВА                       ИВАНОВА
ИВАНКА                        ПЕТРОВА                       БОНЕВА
ИЛОНКА                        ИВАНОВА                       ХРИСТОВА
МАРГАРИТА                     ПЕТКОВА                       ПАВЛОВА
МАРИЯ                         СПАСОВА                       ЛЕЩАНСКА
РАДИОНКА                      ПАНАЙОТОВА                    ГРОЗЕВА
СИМЕОН                        ЕВГЕНИЕВ                      ЛЕЩАНСКИ
ХРИСТО                        КРАСИМИРОВ                    МИХАЙЛОВ
ЦВЕТАН                        АНДРЕЕВ                       ТОЛОВСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 011                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОНИ                        ХРИСТОВ                       НИКОЛОВ
ВЕНЕТА                        ДРАГОМИРОВА                   КУКУШЕВА
ВЕСКО                         ИВАНОВ                        ЛАЗАРОВ
ГАБРИЕЛА                      ЯНИ                           КАЛИБАЦЕВА
ГЕОРГИ                        БОЯНОВ                        ГЕНАДИЕВ
ГЕОРГИ                        ГЕОРГИЕВ                      ГЕНАДИЕВ
ГЕРГИН                        ДИМИТРОВ                      КУКУШЕВ
ДЕНИС                         МАРИЯНОВ                      ВЪЛЧЕВ
ДИМИТРИНА                     ИВАНОВА                       АТАНАСОВА
КАМЕН                         КАМЕНОВ                       НИКОЛОВ
МАРИЙКА                       СТЕФАНОВА                     ШАНДУРКОВА-РУСЕВА
РАДКА                         СИМЕОНОВА                     ГЕНАДИЕВА
СОФИЯ                         ГЕОРГИЕВА                     ИВАНОВА
ЦВЕТАНА                       ВЛАДИМИРОВА                   КОЛАРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 012                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
БОЙЧО                         ТОДОРОВ                       ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ                        АЛЕКСАНДРОВ                   СОКОЛЧЕВ
ДЕНИСЛАВ                      ВЕСЕЛИНОВ                     ВЕСЕЛОВ
ЕКАТЕРИНА                     ЛЮБЕНОВА                      СТОИН
ЗОЯ                           МИНЧОВА                       ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО                        ИВАНОВ                        МАРКОВ
ИВАН                          ПЕТРОВ                        РАГИН
КОНСТАНТИН                    БОНЕВ                         ДЖОРДЖАНОВ
ЛИДИЯ                         ДИМИТРОВА                     ЕРМЕНКОВА
НИКОЛАЙ                       ГЕОРГИЕВ                      ТЕОДОСИЕВ
НИКОЛАЙ                       НИКОЛАЕВ                      СТОЕВ
СИЛВИЯ                        ПЕТРОВА                       ЛОЗЕВА
СТОЯН                         СТОИЛОВ                       ДИМИТРОВ
ТОНИ                          РУСАНОВ                       ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 013                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНДРЕЙ                        ПЕПИЕВ                        АНАСТАСОВ
БОРИС                         ДИМИТРОВ                      БОРИСОВ
ВАЛЕНТИНА                     ИВАНОВА                       МАЧОРСКА
ГАНЧО                         ТЕНЕВ                         ВЕЛЕВ
ГЕНОВЕВА                      КИРИЛОВА                      ВЛАДИМИРОВА
ГРЕТЕЛ                        ИВАНЧЕВ                       ИЛИЕВ
ДАРИНА                        ВЕСКОВА                       ИЛИЕВА
ЗАРИ                          ЦВЕТКОВ                       ГРИГОРОВ
ИВА                           ЕРИКОВА                       ИЛИЕВА
ИВАНКА                        ЕЛЕНКОВА                      ГРИГОРОВА
КАТЕРИНА                      КРУМОВА                       НИКОЛОВА
ЛАЛКА                         СПАСОВА                       ТОДОРОВА
ЛЮБКА                         ДИМИТРОВА                     ВЕЛЕВА
МАРГАРИТА                     ИВАНОВА                       БОРИСОВА
МЕТОДИ                        СТЕФАНОВ                      НИКОЛОВ
МИТКА                         МАНЬОВА                       ВЪЛЧИНОВА
ПЕПИ                          АНАСТАСОВ                     МАЧОРСКИ
САМУИЛ                        СТЕФАНОВ                      ИВАНОВ
СНЕЖАНА                       АНГЕЛОВА                      МАРИНОВА
ТЕМЕНУЖКА                     ТРАЙКОВА                      ВЛАДИМИРОВА
ТОДОР                         СТАНИМИРОВ                    ЛАЗАРОВ
ЦВЕТАНКА                      ПЕТКОВА                       ЛАЗАРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 014                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
БОЖИДАР                       ИВАНОВ                        ДИМИТРОВ
ВАСИЛКА                       ЙОРДАНОВА                     БЛАГОЕВА
ВЕНЦИСЛАВ                     ДИМИТРОВ                      БОЖИЛОВ
ГАЛИНА                        КИРИЛОВА                      ЦЕНКОВА
ДАНИЕЛА                       МАРИНОВА                      МИХАЙЛОВА
ЕВГЕНИ                        СТРАХИЛОВ                     ГЕНАДИЕВ
ЕЛЕНКА                        СИМЕОНОВА                     ТРЕНЕВА
ЖУЛИЕТА                       АНГЕЛОВА                      АНДРЕЕВА
ЙОРДАН                        АНГЕЛОВ                       МИХАЙЛОВ
КРАСИМИРА                     СТЕФАНОВА                     КОЗЛОВА
КРЪСТАНА                      ГРОЗДАНОВА                    ИЛИЕВА
МАРГАРИТКА                    ВАСИЛЕВА                      НИКОЛОВА
МИЛЕН                         БОЯНОВ                        МЕТОДИЕВ
ПЕНКА                         НИКОЛАЕВА                     КОЗЛОВА
СТАНИСЛАВ                     ЕВГЕНИЕВ                      СТРАХИЛОВ
ТЕНЬО                         АТАНАСОВ                      ЕНЧЕВ
ЦВЕТАН                        КРЪСТЕВ                       НИКОЛОВ
ЦЕЦА                          ИВАНОВА                       ГЕРГОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 015                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕНТИН                      СТРАХИЛОВ                     ДИНОВ
ВАСИЛКА                       ПЕТРОВА                       ДИНОВА
ГЕОРГИ                        ВЕНЕЛИНОВ                     ПЕТРОВ
ДАНИЕЛ                        ЦВЕТАНОВ                      ДИНКОВ
ДАНКА                         ХРИСТОВА                      ГОРАНОВА
ПЕТКО                         МИХОВ                         ГОРАНОВ
ПЛАМЕН                        ГЕОРГИЕВ                      ГРОЗДАНОВ
ЦВЕТАНА                       ГЕОРГИЕВА                     СТОЙКОВА
ЮЛИЯ                          ТОДОРОВА                      НИКОЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 016                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВИОЛЕТА                       КИРИЛОВА                      ИЛИЕВА
ДРАГОМИР                      ТОДОРОВ                       ДРАГАНОВ
КИРИЛКА                       АЛЕКСАНДРОВА                  КОСТОВА
МАРК                          АЛЕКСАНДРОВ                   МИЛЕВ
МИРОСЛАВА                     ВАЛЕНТИНОВА                   ТОДОРИНОВА
РАДА                          ЛЪЧЕЗАРОВА                    ТОМОВА
РОБЕРТ                        РОБЕРТИНО                     РОМИЛОВ
СТАНИСЛАВ                     СТАНЧЕВ                       СТАНЕВ
ХРИСТИНА                      АНГЕЛОВА                      ПЕТРОВА
ХРИСТО                        БОРИСОВ                       ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 017                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АДРИАНА                       ЛАКОВА                        СЪБОТИНСКА
АЛЕКСАНДЪР                    ДИМИТРОВ                      ТОМОВ
АЛЕКСАНДЪР                    КИРИЛОВ                       ВЛАДИМИРОВ
ВЕНЕТКА                       ГЕОРГИЕВА                     СЛАВОВА
ВЕНЦИСЛАВ                     ХУАН                          ИКОВ
ВЕСЕЛИН                       ИЛИЕВ                         БОГДАНОВ
ГЕОРГИ                        ЙОСИФОВ                       ЙОСИФОВ
ДИМИТЪР                       АЛЕКСАНДРОВ                   ТОМОВ
ИВАН                          ДИМИТРОВ                      МАШОНОВ
ИННА                          ИВАЙЛОВА                      МУТАФЧИЕВА-ГЕОРГИЕВА
ЙОАНА                         ДИМИТРОВА                     ТОМОВА-ВАРАДИНОВА
ЙОРДАНКА                      СТАЙКОВА                      ГАЗЯНСКА
КИРИЛ                         СТЕФАНОВ                      МАРТИНОВ
МОМЧИЛ                        ЛЮБОМИРОВ                     ЦЕКОВ
НАТАШКА                       СТОЯНОВА                      ВЛАДИКОВА
РОСИЦА                        ИГНАТОВА                      ТОМОВА
СЛАВЧО                        ДИМИТРОВ                      СЛАВОВ
СТЕФКА                        ВЕЛИЧКОВА                     БОГДАНОВА
ТЕОДОР                        ГЕОРГИЕВ                      ЙОСИФОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 018                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АСЯ                           РУМЕНОВА                      ГРИНКО
ВУНА                          ПЕНИНА                        ГЕНЧЕВА
ВЯРА                          ЕМИЛОВА                       ДОСЕВА
ГЕОРГИ                        ИВАЙЛОВ                       ГЕОРГИЕВ
ЕВГЕНИЯ                       ИВАНОВА                       ГРИНКО
ИВАЙЛО                        ДАНИЕЛОВ                      АЛЕКСОВ
МИЛЕНА                        АНГЕЛОВА                      ГЕОРГИЕВА
РАЙФЕ                         МУСТАФА                       ПЕХЛИВАН
РОСЕН                         ПЕТРОВ                        ВЕЛИНОВ
РУМЕН                         ЙОРДАНОВ                      СИМЕОНОВ
ЦВЕТАНА                       ЙОРДАНОВА                     СИМЕОНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 019                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
БЕХАЙДЪН                      РЕДЖЕБ                        МУСТАФА
ВАСИЛ                         ЙОРДАНОВ                      СИМОВ
ВАСИЛКА                       ЦЕНКОВА                       ВАСИЛЕВА
ГЕОРГИ                        ХРИСТОВ                       ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛА                       СТОЯНОВА                      ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА                     ЕМИЛОВА                       СТОИМЕНОВА
ЖИВКА                         ПЕТРОВА                       ХРИСТОВА
КРАСИМИРА                     ГЕОРГИЕВА                     СИМОВА
МИЛКО                         ЙОЦОВ                         МИЛАНОВ
НИКОЛАЙ                       ЛОЗАНОВ                       БОРИСОВ
ПЕПА                          ДИМИТРОВА                     МАЦЕВА
РАДОСЛАВ                      ВАЛЕНТИНОВ                    КРЪСТЕВ
РАЙНА                         СТАНКОВА                      ЦИНЦАРЕВА
РУМЯНА                        ДИМИТРОВА                     МИЛАНОВА
СВЕТЛАНА                      МАРИОВА                       МИХАЙЛОВА
ТОШКО                         КРЪСТЕВ                       ЛАМБОВ
ХРИСТО                        ГЕОРГИЕВ                      ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 020                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛ                         ИВАНОВ                        ВАЧЕВ
ВЕСЕЛИНКА                     ГЕОРГИЕВА                     ВЪЛЧЕВА
ВИОЛЕТА                       ЙОРДАНОВА                     БОЮКЛИЙСКА-АНГЕЛОВА
ДЕНКА                         ЙОРДАНОВА                     КУШВАЛИЕВА
НЕНО                          ПЕТРОВ                        НЯГУЛОВ
ОГНЯН                         ИВАНОВ                        МАЛИНОВ
ПЕТЬО                         ИЛИЕВ                         ГЕРГОВ
ХРИСТИНА                      ДИМИТРОВА                     ШАЛАМАНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 021                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНАТОЛИЙ                      СТАНЕВ                        МИЛЕВ
БОРИМИР                       ДИМИТРОВ                      ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИНА                     РАДКОВА                       ЙОСИФОВА
ВАЛЕРИ                        ВАЛЕРИЕВ                      ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ                        ИГНАТОВ                       ДИМИТРОВ
ВЕЛИЧКА                       МАВРОДИЕВА                    ЗОРКОВА
ВЕСЕЛИНА                      БОРИСОВА                      ЕФРЕМОВА
ВИДЕН                         ПЪРВАНОВ                      ЙОСИФОВ
ВИТАЛИЙ                       АЛЕКСАНДРОВИЧ                 МИНОВ
ГАЛЯ                          ПЛАМЕНОВА                     ВЕЛИЧКОВА
ЗОРКА                         ГЕОРГИЕВА                     ДОЙЧОВА
ЙОРДАНКА                      НИКИФОРОВА                    КИРОВА
КАЛИН                         ШЕМУЕЛ                        БАСАТ
ЛОРА                          ТОНЕВА                        ЕФРЕМОВА
ЛЮБЕН                         ПАВЛОВ                        ШУМАРОВ
МАРИЯ                         КОСТАДИНОВА                   ШУМАРОВА
МИГЛЕНА                       БОРИСОВА                      ДИМИТРОВА
НИКИФОР                       ЛЮБЧЕВ                        КИРОВ
ПЕТЪР                         БОРИСЛАВОВ                    ЛЕЧОВ
ПЕТЯ                          ЦВЕТАНОВА                     ТОНКА
РАДОСТИН                      СТРАХИЛОВ                     ТОДОРИНОВ
СЛАВЧО                        ПАВЛОВ                        МАЛИНОВ
СНЕЖИНА                       КИРИЛОВА                      МИНОВА
СТРАХИЛ                       ТОДОРОВ                       ТОДОРИНОВ
ТАТЯНА                        ВЛАДИМИРОВА                   ВЕЛИЧКОВА
ТОНИ                          ЯКОВ                          ЕФРЕМОВ
ЦВЕТЕЛИНА                     ИВАЙЛОВА                      СТАНКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЯ                            Община СТОЛИЧНА          Адм. район 20_ВРЪБНИЦА
секция № 022                            кметство ………..     населено място ГР.СОФИЯ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
БОЖИДАР                       ВАНЕВ                         ГЕОРГИЕВ
БОРИС                         МИЛЧЕВ                        МИХАЙЛОВ
БОРИСЛАВ                      ВАЛЕНТИНОВ                    ЛАЗАРОВ
ВАНЯ                          ПЕТРОВА                       ФЕРДИНАНДОВА
ГЕОРГИ                        ПЕТКОВ                        ФЕРДИНАНДОВ
ЕЛЕНА                         СЕРАФИ

Back To Top