skip to Main Content

Списък с адресите на местата за гласуване на територията на район „Връбница“

част 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20/24 от Заповед № СОА21-РД09-…………. от ……………………на кмета на Столична община
СПИСЪК С АДРЕСИТЕ НА МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
за предсрочните избори за народни представители за НС – 2021 г.

№ по редСЕКЦИЯ              №АДРЕС
1254620001Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.121, до вх.В – клуб
2254620002Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.118 до вх.В – клуб
3254620003Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.119, до вх.В – клуб
4254620004Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.121, до вх.В – клуб
5254620005кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.1, ул.1,  № 26
6254620006кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.1, ул.1,  № 26
7254620007кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.1, ул.1,  № 26
8254620008Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
9254620009Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
10254620010Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
11254620011Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
12254620012Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
13254620013Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
14254620014Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
15254620015Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
16254620016Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
17254620017Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
18254620018Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
19254620019Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
20254620020Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
21254620021Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
22254620022Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
23254620023Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
24254620024Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
25254620025Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
26254620026Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
27254620027Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
28254620028Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
29254620029Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
30254620030Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
31254620031Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
32254620032Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
33254620033Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
34254620034Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
35254620035Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
36254620036Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
37254620037Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186
38254620038Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186
39254620039Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186
40254620040м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10
41254620041м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10
42254620042м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16
43254620043м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16
44254620044м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16
45254620045м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10
46254620046м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16
47254620047м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16
48254620048кв.”Толева махала”, бул.”Европа”211,ресторант „Бурдуш”
49254620049с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63
50254620050с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63
51254620051с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63
52254620052с.МРАМОР, 175 ОУ ”Васил Левски”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №1
53254620053с.МРАМОР, 175 ОУ ”Васил Левски”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №1
54254620054Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
55254620055кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.2, ул.1,  № 26
56254620056Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.119, до вх.В – клуб
Back To Top