skip to Main Content

Район „Връбница“ закупи нов специализиран микробус за хора с увреждания

Пристигна специализираният автомобил за хора с увреждания по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот”, проект BG05M9OP001-2.002-0216-С01 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район”Връбница”.

Автомобилът е специализиран мини-бус за хора с увреждания, с осигурени  4+1+2   места, оборудван с хидравлична метална платформа за качване на хора с инвалидни колички. Стойността му е 54 036.00 лв с ДДС като средствата са 100% финансирани от проекта. Средството ще бъде използвано от потребителите на социалните услуги  „Личен асистент”, „Социален асистент” и  „Домашен помощник” от всички потребители на територията на Район „Връбница”.

Автомобилът “RENAULT MASTER” е собственост на проекта за целия период на изпълнение на проекта.
SAM_4850
Avtomobil
SAM_4855
Back To Top