skip to Main Content

Обучение, консултация и супервизия по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“ 15.02.2017

Обучение, консултация и супервизия

по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот

на  лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“

В изпълнение на Дейност „Обучение, консултация и супервизия на персонала, предоставящ социални услуги“  по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“ в залата на районната адимистрация  се проведоха: на 7 февруари 2017г. – поддържащо обучение, а на 10 и 13 февруари – супервизия на доставчиците на социални  услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и  „Домашен помощник“.

Супервизията премина под формата на  дискусии с цел  обсъждане на добри практики.  Всички без притеснение споделиха своя опит, проблеми и нагласи пред групата.

На занятието се установи, че предоставящите социални услуги се нуждаят от оказване на помощ и подкрепа, а обмяната на информация спомага за развитие на техните компетентности  и за противодействие на професионалното прегряване.

Част от консултираните лица, изявиха задоволство от проведената групова супервизия и позитивизъм към подобен тип услуга в общността.

12345gg4dd
12345gg4dd
12345fff
12345fff4sa
12345gg4dd12345fff12345fff4sa
Back To Top