skip to Main Content

Програма „София – град на младите и активните“ 2023 на Столична община

В изпълнение на Стратегията за младите хора на Столична община (2017 – 2027 г.), с Решение № 290 по Протокол № 75 от 27.04.2023 година на Столичен общински съвет, е утвърдена Програма „София – град на младите и активните“. Програмата…

Back To Top