skip to Main Content

Инвестиционно намерение от Радостина Перчемлиева

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на нежилищна сграда със складова функция и офиси – етапно строителство – първи етап – покрит склад за строителни материали“ в имот с идентификатор 68134.2814.378, м. „Чучулица“, район „Връбница“-СО.

Back To Top