skip to Main Content

Инвестиционно намерение от САГ Връбница ЕООД

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи" в ПИ №…

Прочете още

Инвестиционно намерение от РИКО ЕС

Инвестиционно намерение от РИКО ЕС

Прочете още

Инвестиционно намерение от Цемко ЕООД

Инвестиционно намерение от Цемко ЕООД

Прочете още

Инвестиционно намерение от Людмил Христов

Инвесиционно намерение за обект: "Магазин, офиси и автомивка" в ПИ с идентификатор 68134.2808.2709, ул. "Инж.…

Прочете още

Инвестиционно намерение от ДД Инвест груп ЕООД

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за снабдяване…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Кока-Кола

Инвестиционно предложение е изграждането на „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община…

Прочете още

Инвестиционно намерение от ДД Инвест груп ЕООД

Изграждане на тръбен кладенец за снабдяване с техническа вода на "Павилион за бързо хранене и…

Прочете още

Прединвестиционно проучване

„ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ТРАСЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕТО МОНТАНА - СОФИЯ С ТУНЕЛ ПОД ПЕТРОХАН“ Повече информация…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Тавилог ЕООД

Инвестиционно намерение от Тавилог ЕООД

Прочете още
Back To Top