skip to Main Content

Инвестиционно намерение – Райт клийнинг

Инвестиционно намерение за обект: "Хотел, офиси и складове" в ПИ 12084.2760.166 по КККР на с.Волуяк,…

Прочете още

Инвестиционно намерение – Изграждане на търговски комплекс, офиси складове, трафопост

Инвестиционно намерени за изграждане на търговски комплекс офиси складове трафопост в поземлен имот с идентификатор…

Прочете още

Инвестиционно предложение от Прайм Маркет

Инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на търговски комплекс офиси складове трафопост в поземлен имот с…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Тавилог ЕООД

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ I-125…

Прочете още

Инвестиционно намерение – Юлиан Цветков

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "изместване на съществуващ водопровод Ф50 РСТ от УПИ VII-2651,…

Прочете още

Инвестиционно намерение ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия. Обект…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Радостина Перчемлиева

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Изграждане на нежилищна сграда със складова функция и офиси…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Костадин Костадинов

Инвестиционно намерение от Костадин Костадинов - Изработване на подробен устройствен план, с.Мрамор, ПИ с идентификатор 49206.2623.677

Прочете още

Инвестиционно намерение от ДД инвест груп

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на павилион за бързо хранене и навес (автомивка)…

Прочете още
Back To Top