skip to Main Content

Информация за проведена супервизия на 28.04.2017г.

Супервизия

по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот

на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район

„Връбница“, проведена на 28 април 2017г.

В район „Връбница“  продължава успешното реализиране на проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Наред с услуги в домашна среда по проекта се осъществява психологическа подкрепа и супервизия на наетите лица – лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

Във връзка с това на 28.04.2017г. се проведе поредната групова супервизия на 17 наети лица, които обгрижват 21 потребители. Груповата супервизия се проведе в сградата на районната администрация от доц. Моника Богданова – експерт „Супервизия“.

Целта на супервизията бе насочена към усъвършенстване на знанията и повишаване на качеството на предлаганите услуги.

По време на срещата се обсъдиха основни теми, свързани с доставчиците и потребителите, проблемни ситуации, породени от отношенията между двете страни  на проекта, работни казуси, преживяна проблематика и др. Проведен бе и разговор за основните дейности, които лицата, оказващи  грижи срещат в работата си.

Социалните услуги  се предоставя на потребителите качествено с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им съгласно целите на Проекта и ще продължи до 30.09.2017 г.

SAM_5110
SAM_5109
SAM_5110
Back To Top