skip to Main Content

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността началник- отдел на отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Протокол за начина на оценяване длъжността  началник – отдел в отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Back To Top