skip to Main Content

Заповед №РВР22-РД56-180/5.10.2022г. на Кмета на район „Връбница“ – СО за създаване на по-добра организация по време на мероприятието Петковден събор в с.Волуяк на 27.10.2022г.

Заповед №РВР22-РД56-180/5.10.2022г. на Кмета на район "Връбница" - СО за създаване на по-добра организация по време на мероприятието Петковден събор в с.Волуяк   на 27.10.2022г.

Заповед РВР22-РД56-104/13.06.2022г. на Кмета на район „Връбница“ за осигуряване на на пожарната безопасност по време на жътвената кампания през 2022 г.

Заповед РВР22-РД56-104/13.06.2022г. на Кмета на район "Връбница" за осигуряване на на пожарната безопасност по време на жътвената кампания през 2022 г.

Back To Top