skip to Main Content

Стартира Програма „Зелена София“ за 2023 г.

Стартира Програма "Зелена София" за 2023 г.  Целта на програмата е  облагородяване на междублоковите пространства. За информация и насоки за кандидатстване по програма Програма "Зелена София",  можете да намерите в посочения линк. https://www.sofia.bg/program-green-sofia-2023 Срок за приемане заявления за проучване на…

Формуляр за окончателните резултати от конкурса за длъжността старши експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“

Формуляр за окончателните резултати от конкурса за длъжността старши експерт  в отдел "Устройство на територията, геодезия и кадастър"

Стартира кампания за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Уважаеми съграждани, От 15.09.2020г. стартира кампанията по набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори,…

Заключителна конференция по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ - ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА НАД 65 ГОДИНИ  В РАЙОН „ВРЪБНИЦА” На 19.09.2017г. от 16,00 часа в залата на 74 СУ „Гоце Делчев“, Район „Връбница“  проведе…

Информация за дейностите по проекта за м.август 2017г.

Информация за дейностите по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“, извършени през месец Август 2017г. През месец август 2017г. Столична община – Район…

Съобщение 07.09.2017

Столична община - Район „Връбница"  работи  по проект: „РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ - ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ НАД 65 ГОДИНИ В РАЙОН „ВРЪБНИЦА” в изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.002-0216-C001/22.12.2015г. за директно предоставяне на безвъзмездна…

Back To Top