skip to Main Content

Извадки от наредби за отглеждане на екзотични животни

Наредба за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия,  към пансиони и приюти за животни Чл. 2. (1) Животни, хванати в природата не могат да бъдат отглеждани и продавани като домашни любимци или  с цел да бъдат…

Back To Top