skip to Main Content

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Устройство на територията, геодезия и кадастър"

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността главен експерт „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността главен експерт "Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност"

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност"

Back To Top