skip to Main Content

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол на строителството“

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол на строителството“

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и контрол на строителството“

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и контрол на строителството“

Обявление за конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол на строителството“

Обявление за конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол на строителството“

Обява за работа за длъжността „Главен счетоводител Образование“ в отдел “Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

Обява за работа за длъжността „Главен счетоводител Образование“ в отдел “Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

Списък на допуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Финансово – счетоводни дейности и човешки ресурси“

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

Формуляр за окончателните резултати от конкурса за длъжността главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Формуляр за окончателните резултати от конкурса за длъжността главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“

Back To Top