skip to Main Content

ВАЖНО относно Процедура BG-RRP-4.023 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I

Заявления за участие по Процедурата се приемат до 10 май 2023 г. Повече информация за стъпките при кандидатстване и образците на документите, необходими за попълване може да видите ТУК , както и в Раздел "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" в сайта на…

Back To Top