skip to Main Content

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА В СГРАДИ, В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях, в сгради в режим на етажна собственост, са определени в чл. 6 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Съгласно…

Второ обучение по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES)

В рамките на проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES), който се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия, се организира провеждането на второ обучение…

Авариен ремонт на топлопровод

Поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обектс адрес: ж. к.Връбница 2зад бл. 603, с изкоп. СМР ще бъдат извършени от *09**:**0**0 ч. на 10.10.2023 г. до 17:00 ч. на 27.10.2023 г.* Прекъсването на…

Приключи ремонтът на металната пасарелка при метростанция „Обеля“

Ускорено завърши ремонтът на металната пасарелка при метростанция „Обеля“. Металната повърхност на моста бе изцяло подменена, а конструкцията – укрепена. За да се намали неудобството на гражданите от ограниченото преминаване, работата продължи по 12 часа дневно.

Тече ремонтът на металната пасарелка при метростанция „Обеля“

Започна ремонтът на металната пасарелка при метростанция „Обеля“. Изцяло ще бъде подменена металната повърхност на моста и укрепена конструкцията. Гражданите ще могат спокойно да се придвижват по нея до прилагане на регулацията и изграждане на пътно платно в тази част…

Back To Top