skip to Main Content

БЕЗПЛАТНИ GPS УСТРОЙСТВА ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА

250 броя GPS устройства ще предостави Столичният общински съвет на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. От устройствата ще могат да се възползват и деца, и младежи с проблеми, предизвикани от…

Формуляр за окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността началник-отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Формуляр за окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността началник-отдел "Общинска собственост и жилищно настаняване"

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност"

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс  главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и контрол на търговската дейност и сигурност“

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс  главен юрисконсулт в отдел "Правно обслужване и контрол на търговската дейност и сигурност"

Back To Top