skip to Main Content

Формуляр за окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността началник-отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Формуляр за окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността началник-отдел "Общинска собственост и жилищно…

Прочете още

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно обслужване,…

Прочете още

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността началник- отдел на отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Протокол за начина на оценяване длъжността  началник - отдел в отдел "Общинска собственост и жилищно…

Прочете още

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Списък на допуснатите кандидати за длъжността началник - отдел в отдел "Общинска собственост и жилищно…

Прочете още

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс  главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и контрол на търговската дейност и сигурност“

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс  главен юрисконсулт в отдел "Правно обслужване и…

Прочете още

Списък на допуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Образование, социални дейности,  култура и спорт“

Списък на допуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Образование,…

Прочете още

Обявление за конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Обявление за конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел  "Правно обслужване, контрол на търговската дейност…

Прочете още

Обявление за конкурс за длъжността началник – отдел в отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Обявление за конкурс за длъжността началник - отдел в отдел "Общинска собственост и жилищно настаняване"

Прочете още

Формуляр за окончателен резултат от конкурс за длъжността ст. експерт в отдел „ИИБЕКС“

Формуляр за окончателен резултат от конкурс за длъжността ст. експерт в отдел "ИИБЕКС"

Прочете още

Обявление за конкурс за длъжността ст. експерт в отдел ОСДКС

Обявление за конкурс за длъжността ст. експерт в отдел ОСДКС

Прочете още

Списък с допуснати кандидати и протокол за начина на оценяване от конкурс за длъжността ст. експерт в отдел ИИБЕКС

Списък с допуснати кандидати Протокол за начин на оценяване ст. експерт ИИБЕКС

Прочете още

Архив - Свободни позиции

Back To Top