skip to Main Content
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Добре дошли на информационния сайт на район "Връбница"

Тук ще намерите всичко, което Ви интересува, свързано с историята, традицията и пулса на съвременната динамика и многообразие на района. Разчитаме и на Вашата активна гражданска позиция, споделена с нас и касаеща обновяването на сайта и развитието на района.

Програми и проекти
Полезни връзки

Новини

Инвестиционно намерение от арх. Евгени Велев и Мартин Велев

Инвестиционно намерение за обект: "Промяна на предназначението на земеделска земя с цел застрояване съгласно действащ…

Прочете още
Инвестиционно намерение от Омар Мохамед

Инвестиционно намерение за обект: "Изграждане на две жилищни сгради" в УПИ XIV - 140 "за…

Прочете още
Граници за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2024г.

Граници за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2024г.

Прочете още

Обявления

Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 140-то СУ „Иван Богоров“
Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 74-то СУ „Гоце Делчев“
Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 146-то ОУ „Патриарх Евтимий“
Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 61-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Обява за конкурс за отдаване под наем на Терен 1150 кв. м. за паркинг

Услуги

Дейности

Препратки

Информационни кампании

info-compaign
Back To Top