skip to Main Content

Стартира кампания „ОБРАЗОВАНИЕТО В РАЙОН „ВРЪБНИЦА – НАША МИСИЯ И ОТГОВОРНОСТ“

377549761_694363399379340_8765501491065212454_n
Район „Връбница“ стартира кампания „ОБРАЗОВАНИЕТО В РАЙОН „ВРЪБНИЦА – НАША МИСИЯ И ОТГОВОРНОСТ“.
Видеопроектът е насочен основно към деца, отпаднали от образователната система и техните родители, и има за цел, по един различен и иновативен начин да представи училищата, на територията на района, специфичния образователен процес в тях, извънкласните дейности и не на последно място, общите проекти, по които се работи съвместно с районната администрация.
От името на район „Връбница“ изказвам благодарност 🙏 на:
✔️Лидия Лазарова – директор на 74. СУ „Гоце Делчев“,
✔️Мая Зафирова – директор на 140. СУ „Иван Богоров“
✔️Елизабета Колева – директор на 61. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
✔️Марияна Симбаева – директор на 146. ОУ „Патриарх Евтимий“
✔️Джорджия Соколова – директор на 175. ОУ „Васил Левски“
✔️Димитър Караиванов – директор на 62. ОУ „Христо Ботев“,
които подкрепиха инициативата и се включиха в реализирането на проекта, целящ да върне отпадналите ученици отново в класната стая.
Проектът е част от програмата за превенция на #МКБППМН при Район „Връбница“, на която съм председател, и се реализира в партньорство с отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“.
Видеата ще бъдат представени през месец септември на официалната фейсбук страница на СО – Район „Връбница“, както и на страниците на всички учебни заведения в района.
Back To Top