skip to Main Content

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Списък на допуснатите кандидати за длъжността началник – отдел в отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Back To Top