skip to Main Content

Приключиха ремонтните дейности на ул. “Явор”

Приключиха ремонтните дейности на ул. “Явор” в участъците от ул. „Портокалов цвят“ до ул. „Еделвайс“ и от ул. „Синчец“ до ул. „Еделвайс“ в село Волуяк, СО – район “Връбница”.
Ремонтните работи включваха фрезоване и полагане на нова асфалтова настилка.
След приключването на ремонта, улицата беше изчистена.
Продължават дейностите за подобряване на уличната инфраструктура в района.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Back To Top