skip to Main Content

Почистване на тротоари

Продължава плановото почистване на улици и тротоари на територията на СО – район “Връбница”.
Днес екипите работят на ул.”Баба” в
кв.”Модерно предградие”.
Паралелно с това продължава и регулярното почистване на уличната мрежа в района и поддържането на общинските зелени площи.
348698498_3255015637977563_2051720001335473201_n (1)348846514_1145214759671582_332357572935369871_n348977974_628751852257239_5018254014956750294_n
Back To Top