skip to Main Content

Летен график за работа на детските градини в Столична община

 

 •  Столична община
   График за работа в общинските детски градини през летния период-месеците юли и август 2023 г.
  Брой ДГ РайонДетски градини01.07.2023-31.07.202301.08.2023-31.08.2023
  Детска градина №Детска градина №
  РаботещаРаботеща
  011 „Банкя“ 25 „Изворче“ 25 „Изворче“-2 яс.гр.; 6 град. гр.;   2 град.гр. сграда 3 25 „Изворче“-2 яс.гр.; 4 град. гр.;   1 град.гр. сграда 3
  021 „Витоша“4 „Слънчо“4 „Слънчо“
  2 37 „Вълшебство“ 37 „Вълшебство“ 37 „Вълшебство“
  3 41 „Приятели“ 41 „Приятели“-2 групи 41 „Приятели“-2 групи
  4 46 „Жива вода“ 46 „Жива вода“-4 сб. гр.  1 я.г. 46 „Жива вода“- 2 сб. гр.  1 я.г.
  5 60 „Бор“ 60 „Бор“ 60 „Бор“
  6 112 „Детски свят“ 112 „Детски свят“-сб.гр.
  7 116 „Мусала“116 „Мусала“116 „Мусала“
  8 160 „Драгалевци“ 160 „Драгалевци“-сб.гр. 160 „Драгалевци“-сб.гр.
  031 „Връбница“ 5 „Надежда“ 5 „Надежда“
  2 42 „Чайка“ 42 „Чайка“
  3 82 „Джани Родари“ 82 „Джани Родари“
  4138 „Приятели“138 „Приятели“
  5 176 „Зорница“ 176 „Зорница“
  6 198 „Косе Босе“ 198 „Косе Босе“
  041 „Възраждане 1 „Червената шапчица“ 1 „Червената шапчица“
  2 50 „Зайчето Куики“ 50 „Зайчето Куики“
  3 81 „Лилия“ 81 „Лилия“
  4 119 „Детска планета“ 119 „Детска планета“-сгр.2 119 „Детска планета“-сграда 1
  5 120 „Детство под липите“ 120 „Детство под липите“
  6 194 „Милувка“ 194 „Милувка“
  051 „Изгрев“ 23 „Здраве“ 23 „Здраве“ 23 „Здраве“
  2 29 „Слънце“ 29 „Слънце“ 29 „Слънце“
  3 30 „Радецки“ 30 „Радецки“ 30 „Радецки“
  4 34 „Брезичка“ 34 „Брезичка“ 34 „Брезичка“
  5 49 „Радост“ 49 „Радост“ 49 „Радост“
  6 133 „Зорница“ 133 „Зорница“ 133 „Зорница“
  7 165 „Латинка“ 165 „Латинка“ 165 „Латинка“
  061 „Илинден“ 51 „Щурче“51 „Щурче“
  2 52 „Илинденче“52 „Илинденче“
  3 153 „Света Троица“ 153 „Света Троица“
  4 158 „Зора“Извършват се СМР.
  5 179 „Синчец“ 179 „Синчец“
  071 „Искър“ 13 „Калинка“ 13 „Калинка“
  2 21 „Ежко Бежко“ 21 „Ежко Бежко“
  3 36 „Пеперуда“ 36 „Пеперуда“
  4 88 „Детски рай“ 88 „Детски рай“
  5 96 „Росна китка“ 96 „Росна китка“
  6 108 „Детско царство“ 108 „Детско царство“
  7 144 „Ханс Кр. Андерсън“ 144 „Ханс Кр. Андерсън“
  8 185 „Звездичка“ 185 „Звездичка“
  081 „Красна поляна“ 54 „Дъга“ 54 „Дъга“
  2126 „Тинтява“126 „Тинтява“
  3 128 „Феникс“ 128 „Феникс“
  4 130 „Приказка“ 130 „Приказка“
  5 169 „Коледарче“ 169 „Коледарче“
  6 187 „Жар птица“ 187 „Жар птица“
  7196 „Шарл Перо“196 „Шарл Перо“
  091 „Красно село“ 8 „Проф. Д-р Елка Петрова“8 „Проф. Д-р Елка Петрова“
  2 67  „Чучулига“67  „Чучулига“
  3 80 „Приказна калина“80 „Приказна калина“
  4 85 „Родина“85 „Родина“
  5 93 „Чуден свят“93 „Чуден свят“
  6 99 „Брезичка“99 „Брезичка“
  7 107  „Бон-бон“107  „Бон-бон“
  8 124  „Бърборино“124  „Бърборино“
  9 134 „Любопитко“134 „Любопитко“134 „Любопитко“
  10 136 „Славия“136 „Славия“
  11 142142
  12 145 „Българка“145 „Българка“
  13 162 „Вихрогонче“162 „Вихрогонче“
  101 „Кремиковци“ 44 „Калина“ 44 „Калина“
  2 58 „Слънчево утро“ 58 „Слънчево утро“
  3 89 „Шарена дъга“ 89 „Шарена дъга“
  4 94 „Детски свят“ 94 „Детски свят“
  5 140 „Зорница“ 140 „Зорница“
  6 146 „Звездица“ 146 „Звездица“
  7 147 „Славейче“ 147 „Славейче“
  111 „Лозенец“ 19 „Св. София“ 19 „Св. София“
  2 111 „Корабче“ 111 „Корабче“
  3 141 „Славейкова поляна“ 141 „Славейкова поляна“-сграда 2-бул. „Свети Наум“ 141 „Славейкова поляна“-сграда 2-бул. „Свети Наум“
  4 166 „Веселушка“ 166 „Веселушка“
  5 174 „Фют“ 174 „Фют“
  6 175 „Слънчеви лъчи“ 175 „Слънчеви лъчи“-2 сграда 175 „Слънчеви лъчи“-2 сграда
  7 192 „Лозичка“ 192 „Лозичка“
  8 193 „Славейче“
  121 „Люлин“ 22 „Великденче“ 22 „Великденче“
  2 31 „Люлин“ 31 „Люлин“
  3 32 „Българче“ 32 „Българче“
  4 35 „Щастливо детство“ 35 „Щастливо детство“
  5 47 „Незабравка“ 47 „Незабравка“
  6 55 „Иглика“ 55 „Иглика“
  7 57 „Хосе Марти“ 57 „Хосе Марти“
  8 64 „Първи юни“ 64 „Първи юни“
  9 68 „Ран Босилек“ 68 „Ран Босилек“
  10 73 „Маргарита“ 73 „Маргарита“
  11 86 „Асин Босев“ 86 „Асин Босев“
  12 95 „Омайниче“ 95 „Омайниче“
  13 101 „Ябълкова градина“ 101 „Ябълкова градина“
  14 122 122 122
  15 139 „Панорама“ 139 „Панорама“
  16 152 „Люляче“ 152 „Люляче“
  17 197 „Китна градина“ 197 „Китна градина“
  18 200 „Цветен рай“ 200 „Цветен рай“
  131 „Младост“ 11 „Мики Маус“ 11 „Мики Маус“
  2 14 „Карлсон“ 14 „Карлсон“ 14 „Карлсон“
  3 17 „Мечо Пух“ 17 „Мечо Пух“
  4 26 „Калина“ 26 „Калина“ 26 „Калина“
  5 28 „Ян Бибиян“ 28 „Ян Бибиян“
  6 56 „Здравец“ 56 „Здравец“
  7 59 „Елхица“ 59 „Елхица“
  8 70 „Пролет“ 70 „Пролет“ 70 „Пролет“
  9 71 „Щастие“ 71 „Щастие“
  10 75 „Сърчице“Извършват се СМР.
  11 76 „Сърничка“ 76 „Сърничка“-1 сграда 76 „Сърничка“-2 сграда
  12 98 „Слънчево зайче“ 98 „Слънчево зайче“
  13 109 „Зорница“ 109 „Зорница“ 109 „Зорница“
  14 117 „Надежда“ 117 „Надежда“
  15 123 „Шарл Перо“ 123 „Шарл Перо“ 123 „Шарл Перо“
  16 178 „Сребърно копитце“ 178 „Сребърно копитце“-1 сграда 178 „Сребърно копитце“-2 сграда
  17 186 „Деница“ 186 „Деница“ 186 „Деница“
  18 188 „Вяра, Надежда, Любов“ 188 „Вяра, Надежда, Любов“
  19 189 „Сто усмивки“ 189 „Сто усмивки“
  141 „Надежда“ 6  „Вълшебен свят“6  „Вълшебен свят“
  2 15 „Чучулига“15 „Чучулига“
  3 24 „Надежда“24 „Надежда“
  4 27 „Детска китка“27 „Детска китка“
  5 38 „Дора Габе“38 „Дора Габе“
  6 83 „Славейче“83 „Славейче“
  7 90 „Веса Паспалеева“90 „Веса Паспалеева“
  8 115 „Осми март“115 „Осми март“
  9 137 „Калина Малина“137 „Калина Малина“
  10 170 „Пчелица“170 „Пчелица“
  11 171 „Свобода“171 „Свобода“
  12 172 „София“172 „София“
  151 „Нови Искър“ 102 „Кременица“ 102 „Кременица“
  2 114 „Светулка“ 114 „Светулка“
  3121121
  4 132 „Светлина“ 132 „Светлина“
  5 135 „Мое детство“ 135 „Мое детство“
  6 157 „Детска стряха“ 157 „Детска стряха“
  161 „Оборище“ 100 „Акад. Пенчо Н. Райков“ 100 „Акад. Пенчо Н. Райков“ 100 „Акад. Пенчо Н. Райков“
  2 104 „Моят свят“ 104 „Моят свят“ 3 4 сграда 104 „Моят свят“ 3 4 сграда
  3 151 „Леда Милева“ 151 „Леда Милева“ 151 „Леда Милева“
  4 191 „Приказка без край“ 191 „Приказка без край“
  5 195 „Братя Мормареви“ 195 „Братя Мормареви“
  171 „Овча купел“ 9 „Пламъче“ 9 „Пламъче“
  2 33 „Сребърни звънчета“ 33 „Сребърни звънчета“
  3 39 „Пролет“ 39 „Пролет“
  4 84 „Детелина“ 84 „Детелина“
  5 125 „Усмивка“ 125 „Усмивка“-3 сграда 125 „Усмивка“-3 сграда
  6 161 „Аляска“ 161 „Аляска“
  7 164 „Зорница“ 164 „Зорница“
  181 „Панчарево“ 3 „Детелина“ 3 „Детелина“
  2 66 „Елица“ 66 „Елица“
  3 97 „Изгрев“ 97 „Изгрев“
  4 143 Щурче“ 143 Щурче“
  5 180 „Зайченцето бяло“ 180 „Зайченцето бяло“
  6 181 „Радост“ 181 „Радост“
  7 182 „Пчелица“ 182 „Пчелица“
  191 „Подуяне“ 20 „Жасминов парк“ 20 „Жасминов парк“
  2 69 „Жар птица“ 69 „Жар птица“
  3 74 „Дъга“ 74 „Дъга“ 74 „Дъга“
  4 91 „Слънчев кът“ 91 „Слънчев кът“
  5 92 „Мечта“ 92 „Мечта“
  6 103 „Патиланско царство“ 103 „Патиланско царство“
  7 105 „Ракета“                      105 „Ракета“
  8 110 „Слънчева мечта“ 110 „Слънчева мечта“
  9 148 „Слънце“ 148 „Слънце“ 148 „Слънце“
  10 173 „Звънче“ 173 „Звънче“ 173 „Звънче“
  11 177 „Лютиче“
  201 „Сердика“ 45 „Алиса“ 45 „Алиса“
  2 48 „Братя Грим“ 48 „Братя Грим“
  3 53 „Дядовата ръкавичка“ 53 „Дядовата ръкавичка“
  4 63 „Слънце“ 63 „Слънце“
  5 106 „Княгиня Мария Луиза“ 106 „Княгиня Мария Луиза“
  6 118 „Усмивка“ 118 „Усмивка“
  7 149 „Зорница“ 149 „Зорница“/сграда 1 и 2/
  8 199 „Сарагоса“ 199 „Сарагоса“
  211 „Слатина“ 61 „Шарено петле“ 61 „Шарено петле“
  2 62 „Зорница“ 62 „Зорница“
  3 65 „Слънчево детство“ 65 „Слънчево детство“
  4 154 „Сбъдната мечта“ 154 „Сбъдната мечта“
  5 155 „Веселина“ 155 „Веселина“
  6 168 „Слънчогледи“ 168 „Слънчогледи“ 168 „Слънчогледи“
  7 183 „Щастливо детство“ 183 „Щастливо детство“
  8 184 „Мечо Пух“ 184 „Мечо Пух“
  221 „Средец“ 18 „Детски свят“ 18 „Детски свят“
  2 77 „Магнолия“ 77 „Магнолия“
  3 113 „Преспа“ 113 „Преспа“
  4 159 „Олимпийче“ 159 „Олимпийче“
  231 „Студентски“ 10 „Чебурашка“ 10 „Чебурашка“
  2 12 „Лилия“ 12 „Лилия“
  3 16 „Приказен свят“ 16 „Приказен свят“
  4 72 „Приказка без край“ 72 „Приказка без край“
  5 78 „Детски свят“ 78 „Детски свят“
  6 79 „Слънчице“ 79 „Слънчице“
  241 „Триадица“ 2 „Звънче“ 2 „Звънче“
  2 7 „Детелина“ 7 „Детелина“
  3 40 „Проф. Д-р Ангушев“ 40 „Проф. Д-р Ангушев“
  4 43 „Талант“ 43 „Талант“
  5 87 „Буката“ 87 „Буката“
  6 127 „Слънце“ 127 „Слънце“
  7 129 „Приказен свят“ 129 „Приказен свят“
  8 167 „Маркият принц“ 167 „Маркият принц“
  9 131131 131
Back To Top