skip to Main Content

Авариен ремонт на топлопровод

Поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обектс адрес: ж. к.Връбница 2зад бл. 603, с изкоп.

СМР ще бъдат извършени от *09**:**0**0 ч. на 10.10.2023 г. до 17:00 ч. на 27.10.2023 г.*

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в *рамките на 48 часа*. Повече информация може да намерите на нашата интернет страница *www.toplo.bg*.

Back To Top