Спешни медицински центрове

МЦ “Превент” – филиал “Св.Николай Чудотворец”

Адрес: жк “Връбница-2”, бул. “Бели Дунав”, бл. 634 , вх.Д

Тел: 934 4998, 089 7892839