Здравни заведения


VІІІ Диагностично-консултативен център
Адрес Телефон
ул.Христо Силянов 38 11 13
ХІІ Диагностично-консултативен център - обслужва живущите в кв.Модерно предградие
Адрес Телефон
ул. Кореняк, 17 25 10 04
ХХХ ДКЦ е открит на 15.02.1993 г. в Обеля-2. Обслужва живущите в зоните Обеля-1, Обеля-2, кв.Обеля, Връбница-1 и с.Волуяк.
ХХХ Диагностично-консултативен център се ръководи от медицински управител.
Адрес Телефон
- централа : 934 38 75

управител : 934 00 62

неотложно звено : 36 44 71

ХVІ Стоматологичен център - обслужва контингента на ХХХ Диагностично-консултативен център , тъй като се намира в нейната сграда, на ІІІ етаж, ползва нейната телефонна централа. Има и кабинет за снимки, но няма физиотерапия за стоматологични нужди.
Адрес Телефон
- 934 21 77
ХХІV Диагностично-консултативен център - за живущите във Връбница-2
Адрес Телефон
ул.Генерал Никола Жеков, 3 Централа: 38 49 51,52

Детска регистратура: 38 26 63

Регистратура за възрастни: 38 10 93

Спешно звено: 38 12 65