„ВРЪБНИЦА” – ПРЕДИ И СЕГА

61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”  - Извършено саниране на сградата по проект „Красива България”

 

Преди                                                                                     Сега

 

 

74 СОУ „Гоце Делчев” -Обновена сградата на училището по проект „Енергийна ефективност”

 

Преди                                                                                     Сега

 

 

 

82 ОДЗ „Джани |Родари” - Обновена сградата на училището по проект „Енергийна ефективност”

 

Преди                                                                                     Сега

 

НЧ „Просвета – 1928”, кв.Обеля - Основен ремонт и изграждане на отоплителна инсталация

 

Преди                                                                                     Сега

 

 

176 ОДЗ „Зорница” – с.Волуяк - Новоизградена сграда за две градински и една яслена група на мястото на пожароопасната сграда на 76 ЦДГ

 

Преди                                                                                     Сега

 

 

176 ОДЗ „Зорница” – с.Мрамор - Основен ремонт и изграждане на отоплителна инсталация

 

Преди                                                                                     Сега

 

Изградени спортни площадки в учебни заведения

70 ОУ „Св.Климент Охридски”                                          140 СОУ „Иван Богоров”

 

 

ж.к. Връбница – 2  - Изградена площадка за игра на Петанк към клуба на пенсионера и инвалида

62 ОУ „Христо Ботев”, кв.Обеля - Изграждане на едноетажна пристройка към съществуваща сграда училище и физкултурен салон