Заседания на Районния експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/ :

Протоколи от 2010г.
Протокол на РЕСУТ № 1 от 13.01.2010г


Протоколи от 2011г.
Протокол на РЕСУТ № 1 от 19.01.2011г
Протокол на РЕСУТ № 2 от 09.03.2011г
Протокол на РЕСУТ № 3 от 13.04.2011г
Протокол на РЕСУТ № 4 от 18.05.2011г
Протокол на РЕСУТ № 5 от 31.05.2011г
Протокол на РЕСУТ № 6 от 06.07.2011г
Протокол на РЕСУТ № 7 от 03.08.2011г

Протокол на РЕСУТ № 8 от 31.08.2011г

 1. Страница
 2. Страница
 3. Страница
 4. Страница
 • Протокол на РЕСУТ № 9 от 05.10.2011г
 1. Страница
 2. Страница
 3. Страница
 4. Страница
 5. Страница
 • Протокол на РЕСУТ № 10 от 02.11.2011г
 1. Страница
 2. Страница
 3. Страница
 4. Страница
 5. Страница
 • Протокол на РЕСУТ № 11 от 07.12.2011г
 1. Страница
 2. Страница
 3. Страница

 

Протоколи от 2012г.

 

Протоколи от 2013г.

 

Протоколи от 2014г.

 

Протоколи от 2015г.

 

Протоколи от 2016г.

 

Протоколи от 2017г.

 

Протоколи от 2018г.

 

Протоколи от 2019г.

 

Протоколи от 2021г.