Планове на Обеля-1 и Обеля-2

Обеля1 - план за регулация

Обеля1- застрояване

Обеля2-регулация

Обеля2-застрояване