НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.София се разработва от Обединение „София XXI” ДЗЗД с водещ партньор НЦТР. Другите две фирми в обединението са Урбитат ЕООД и Инфрапроект Консулт ЕООД.

ИПГВР навлезе в трети етап на разработване. Един от основните акценти е идентифицирането на проекти и проектни идеи в зоните за въздействие, които ще се реализират в рамките на следващия програмен период. В момента тече набирането на такива проекти. Можете да изпратите своето предложение на office@ncrdhp.bg чрез попълването на показания формуляр или да попълните анкетата на Обединение „София XXI” ДЗЗД.

За повече информация може да посетите сайта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град София:  www.sofiaxxi.eu