Обществено обсъждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София

На 07 май 2013г. от 17.30 часа в Аула Максима на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия на бул. „Христо Смирненски“ № 1 ще се проведе широко обществено обсъждане на ИПГВР на гр. София.

Допълнителна информация във връзка с ИПГВР и предложените проекти в зоните за въздействие може да намерите тук.