Състав на Местната комисия

Председател – Младен Младенов

Зам.председател

Секретар

 

№ ПО РЕД

Име, фамилия

длъжност

1.

Снежана Дукова

Народен представител

2.

Стефания Матарова-Динова

юрист

3.

Павлина Атанасова

юрист

4.

Лидия Бучукова

директор на ДГ 82 "Джани Родари"

5.

Росица Манова

педагог, директор на ДГ 176 "Зорница"

6.

Пламен Варадинов

педагог/ИДПС при 9 РУП

7.

Антоанета Донева

социален работник към АЗД

8. Георги Баков

общественик, председател на фондация"Ромска интеграция"

9.

 

Иван Симеонов

 

общественик, бивш директор на ПТУ при ЗО Казичене

10.

Веселка Баева

общественик

11.

Дарина Симеонова

общественик

12.

Владимир Тодоров общественик

 

13.

 

Ивайло Христов


юрист

Оперативно бюро в състав:

1.

Ивайло Христов

юрист

2.

Павлина Атанасова

юрист

3.

Веселка Баева
общественик

4.

Дарина Симеонова

общественик

5.

Владимир Тодоров

общественик