Състав на Местната комисия

Председател – Младен Младенов

 

№ ПО РЕД

Име, фамилия

длъжност

1.

Мирослав Митрев

юрист

2.

Лидия Бучукова

директор на ДГ 82 "Джани Родари"

3.

Росица Манова

педагог, директор на ДГ 176 "Зорница"

4.

Пламен Варадинов

ИДПС при 9 РУ - СДВР

5.

Антоанета Донева

социален работник към АЗД

6. Георги Баков

общественик, председател на фондация"Ромска интеграция"

7.

 

Иван Симеонов

 

общественик, бивш директор на ПТУ при ЗО Казичене

8.

Галина Димитрова

общественик

9.

Дарина Симеонова

общественик

10.

Владимир Тодоров общественик

 

11.

 

Валентина Димитрова

общественик
12. Ваня Божинова общественик
13. Димитър Лазаров общественик
14. Мария Павлова общественик

Оперативно бюро в състав:

1.

Павлина Атанасова

юрист

2.

Владимир Тодоров
общественик

3.

Дарина Симеонова

общественик

4.

Галина Димитрова

общественик
5. Росица Манова педагог, директор на ДГ 176 "Зорница"