Сигурността - основен фактор за спокоен живот

На 16. 06. 2011 г. в Народно читалище “Св. св. Кирил и Методий – 1922” град София, квартал “Модерно предградие” беше представена книгата на госпожа Николета Атанасова “Управление на сигурността”. Госпожа Атанасова е председател на Камарата на охранителите в България, бакалавър е по електроника в ОТК към Техническия университет в София и има няколко специализации като “Право” в Центъра за международна икономика, политика и право в ИКС към УНСС и “Организация на охранителната дейност” в същия център към УНСС.

Госпожа Атанасова беше представена от Георги Михалков, който в своето слово подчерта необходимостта от обсъждане на въпросите по сигурността в съвременния ни живот. Госпожа Атанасова детайлно проследи същността на охранителната дейност, като обърна внимание, че сигурността е материален израз на чувството за безопасност и че най-важното в живота е човек да е защитен, за да изпълнява добре своите задължения и да води полезен, спокоен и уравновесен живот.

Бяха зададени много въпроси, на които госпожа Атанасова отговори подробно и внимателно. На срещата присъстваха и поети и писатели като Роза Василева, Ваня Иванова, Орфей Петков, Васил Лазаров, Димитър Лазаров  и други. Те прочетоха свои творби, в които беше изразена идеята, че ако човек не се чувства сигурен в съвременния ни живот не може да твори и не може да развива своята дарба.

 

Георги Михалков

София, 19. 06. 2011 г.