Извършени ремонти и строителство на територията на район „Връбница” за периода 2008 - 2012г.

І. Ж.к. „Връбница - 1”:

 • Извършени ремонти в 74 СОУ „Гоце Делчев”:

- ремонт на физкултурен салон – 2009г.

- изготвяне на инвестиционен проект за енергоспестяващи дейности – 2009г.

- ремонт на хидроизолация на покрив 2100 м2 и мълниезащита – 2009г.

- основен ремонт на ЕЛ инсталацията – 2012 г.

- подмяна на абонатната станция – 2012г.

- укрепване на греда и стени в кабинета по биология – 2012г.

- строително – ремонтни работи за отстраняване на щети от земетресение на 22.05.2012г. -  2012г.

- ремонт на санитарни възли в съблекалните на физкултурния салон и отстраняване на течове от покрива  – 2012г.

 

 • Извършени ремонти в 42 ОДЗ „Чайка”:

- ремонт и топлоизолация -  2009г.

- ремонт на басейн             -  2008г.

- СМР аварийни изходи - 2009г.

- ремонт на част от кухненски блок - 2009г.

- ремонт на вентилационна система - 2011г.

 

 • Изграждане на тротоари по бул. „Бели Дунав” - 965м2
 • Изграждане и реконструкция на детска площадка между бл. 525 и трамвайната линия;
 • Изграждане на многофункционална спортна площадка между бл.517 и 74 СОУ

 

ІІ. Ж.к. „Връбница - 2”:

 • Извършени ремонти в 61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

- ремонт на физкултурен салон –  2009г.

- ремонт на покрив – 2011г.

- ремонт на стъпала – 2011г.

- ремонт на водосточни тръби и олуци – 2011г.

- преасфалтиране двора на училището - 2011г.

- топлоизолация на външни стени на 61 ОУ по проект „Красива България”

 • Площадка „Петанк” при клуб на пенсионера ;
 • Детска площадка до бл. 634;
 • Детска площадка зад бл. 622;
 • Изграждане на нова асфалтова настилка по ул. „Росна китка” – 626м2
 • Изградена нова трамвайна линия по бул. „Бели Дунав”.
 • Изграждане и реконструкция на детска площадка между бл. 636, бл. 617 и бл. 616;
 • Почистване участък от коритото на река Какач.

 

ІІІ. Ж.к. Обеля - 1

 • Изградена детска площадка между бл.112 и бл.113

ІV. Ж.к. Обеля-2

 • Основен ремонт на 4бр.апартаменти в бл.204, бл.207, бл.214 и бл.221  за детски градини – 2010 – 2011г.
 • Извършени ремонти в 82 ОДЗ:

- конструктивно укрепване, ремонт на покрив и топлоизолация на външни стени - 2011г.

-  ремонт на басейна. 2009г.

 • Извършени ремонти в 140 СОУ „Иван Богоров”

- аварийни входове – 2009г.

- изготвен инвестиционен проект за подобряване на експлоатационните условия на сградата, нейното конструктивно укрепване -2012г.

 • Компенсаторно озеленяване около бл.243 в ж.к.  „Обеля-2”
 • Компенсаторно озеленяване около между бл.213 и бл.214 в ж.к.”Обеля - 2”
 • Изграждане и реконструкция на детски площадки между бл. 249, бл. 250 и 251;
 • Изграждане и реконструкция на детска площадка между бл. 272,273,274;
 • Изграждане на 1бр.многофункционална спортна площадка  в ж.к. „Обеля - 2” в двора на 140СОУ.
 • Премахване на „Едноетажна жилищна сграда с пристройка и барака” ул.”275-та” №5.
 • Основен ремонт на моста по „Ломско шосе” над ж.п. линия ж.к. „Обеля - 2”

V.  Кв. Обеля

 • Нов корпус за 115 деца към ОДЗ № 41, кв. Обеля.
 • Извършени ремонти в НЧ „Просвета 1928”:

- основен ремонт и изграждане на отоплителна инсталация

- ремонт на покрив и топлоизолация на външни стени

 • Извършени ремонти в  62 ОУ „Христо Ботев”

- довършителни дейности на пристройка към училището – 2009г.

- подмяна на абонатна станция - 2011г.

 • Изграждане и реконструкция на детска площадка в кв. Обеля, градинката между читалището и църквата;
 • Реконструкция на детска площадка кв. Обеля, на ул. „Дмитрий Лихачов”;
 • Основен ремонт на тротоара по ул. 2-ра (Д. Лихачов”)-2400м2
 • Премахване на „Временни незаконни пристройки 8 броя” ул.”275-та” ПИ №400 кв. 51 кв. Обеля
 • Почистване участък от коритото на река Какач.

 

 

VІ. Кв. „Модерно предградие”

1.Водопровод и канал за група улици по време на строителството:

 • ул.„Връх Манчо” в участъка от ул. „Годеч” до ул. „Майстор Манол”

- 220м

 • ул. „Ростов” в участъка от ул. „Годеч” до ул.”Баба”
 • ул. „Вълчо Георгиев” в участъка от ул. „Годеч” до ул. „Виткова ливада”,
 • ул. „Дружба” в участъка от ул. „Ростовдо ул. „Вълчо Георгиев”

 

Обща дължина на ВиК по улици 2, 3 и 4 - 640м, на стойност 485 000,00лв

 

 • ул. „Топола” в участъка от ул. „Годеч” до ул. „Какач”
 • ул. „Дружба” в участъка от бул. „Сливница” до ул. „Ростов”.
 • ул. „Дружба” в участъка от ул. „Вълчо Георгиев” до ул. „Топола”.
 • ул. „Връх Манчо” в участъка от ул.Дружба” до ул. „Баба”

Общата дължина на В и К по улици 5,6,7 и 8 е 650м. на стойност 500 000,00лв.

 • ул. „Цариброд”- 122м. на стойност 95 000.00лв

Всичко за В и К – 1510м на стойност 1 259 000,00лв.

 

2. Подмяна на водопровод :

 • ул.”Велинград”
 • ул. „Мукден”
 • ул. „Мъглиж”
 • ул. „Шабла”

Общата дължина на водопровода -520м на стойност 156 000,00лв.

3. Изграден Дубльор на колектор „Н” :

 1. Първи етап – от централен вход на „Гробищен парк” до ул.378  с дължина 413м
 2. Втори етап - от ж.п. линия София – Драгоман до ул. „Баба” с дължина 1 170м .

 

Всичко за целия колектор - 1583м.

 

4. Улици:

Възстановени асфалтови настилки по всички улици с изградена канализация - 5635м2

 

 • ул. „Връх Манчо” от ул. „Годеч” до ул. Майстор Манол”

от ул. „Баба” до ул.”Дружба”

от ул. „Методи Македонски” до ул.”Виткова ливада”

 • ул. „Топола” от ул. „Баба до ул. Годеч”
 • ул.”Дружба” от бул. „Сливница” до ул.”Топола”
 • ул. „Ростов” от ул.”Годеч”до ул.”Баба”
 • ул.”Вълчо Георгиев” от ул.”Годеч”до ул.”Виткова ливада”
 • ул. „Цариброд”

Изградени улици по метода Тера:

 • ул. „Справедливост”
 • ул. „376-та”

 

5. Изграждане на главен колектор ІІ по улица „Стефан Дуньов” – в момента се провежда процедура за отчуждаване на имоти попадаща в трасето на колектора.

6. Изграждане на мост по ул.367 над р. „Беравица” - 2008г.

7. Основен ремонт на моста над ж.п. линия София-Драгоман (Бакърена фабрика) - етап 2009г.

8. Извършени  ремонти в 70 ОУ „Св. Климент Охридски”:

- ремонт на физкултурен салон - 2009г.

- ремонт на покрив на пристройка и WC – 2011г.

- ремонт на помещения за разкриване на нова група за прием на 5 -годишни деца, ремонт на санитарни възли  и обзавеждане - 2012г.

 1. 9. Компенсаторно озеленяване на ул. „Годеч”, кв. „Модерно предградие”

10.Изграждане и реконструкция на детски площадки зад бл. 6 и  между бл. 3 и бл.4;

11.Изграждане на 2 бр. многофункционални спортни площадки: зад бл.9 и в двора на 70 ОУ;

12.Изградено улично осветление: ул. „Стефан Дуньов”, ул. „Подкрепа”, ул.”374”;

13.Премахване на едноетажна жилищна сграда ул. „214-та”, №3Б

14.Премахване на „Масивна сграда магазин”- ул. „Вълчо Георгиев”, ПИ №2283 , кв. 27

15.Премахване на „Масивна сграда – магазин за хранителни стоки”,         ул. „Баба” , №16

16.Премахване на незаконна постройка на ул. „Справедливост”, №13

17. Премахване на незаконна постройка на ул „Войводово”, №10

 1. 18. Премахване на „Лятна кухня” ул. „Надежда” , №1
 2. 19. Асфалтиране и ремонт на алеи в гробищен парк Бакърена фабрика.
 3. 20. Почистване участък от коритото на река Беравица и на  река Суходолска
 4. 21. Почистване на канавки по улиците в кв. „Модерно предградие”

VІ.Толева махала

Цялостно асфалтиране на улици:

 • кв.”Република”, ул.”2-ра”;
 • кв.”Толева махала” , ул.”4-та”

Почистване участък от дере в кв. Толева махала.

 

VІ. с. Волуяк

 • Нова детска градина за 75 деца
 • Извършени ремонти в 146 СОУ „П. Евтимий” с. Волуяк

- ремонт на ограда - 2011г.

- подмяна на дограма – 2008г.

- изграждане на рампа за деца в неравностойно положение - 2012г.

 • Основен ремонт на тротоари -1156м2
 • Изградени улици по метода „Тера” - ул. „Шопска китка” в с. Волуяк -2000м2/2009г.
 • Основен ремонт на административна сграда кметство „Волуяк” - 2008г.
 • Ремонтно- възстановителни работи в гробищен парк с. Волуяк

VІІ. с. Мрамор

 • Извършени ремонти в 175ОУ „Васил Левски” с. Мрамор

- основен ремонт – 2008г.

- възстановяване на ограда - 2011г.

- събаряне на павилион и WC - 2010г.

 • Извършени ремонти в  89 ЦДГ с. Мрамор

- подмяна на дограма - 2008г.

- основен ремонт на покрив и топлоизолация на бл.Б - 2010г.

- авариен ремонт, възстановяване и усилване конструкцията – 2009г.

- ремонт на част от кухненски блок – 2010г.

- основен ремонт и изграждане на отоплителна инсталация в 89 ЦДГ, с. Мрамор.

 • Извършен ремонт на покрива на „Здравната служба” - 2012г.
 • Извършен ремонт на покрива на бивш „Битов комбинат”- 2012г.
 • Изградена улица по метода „Тера”- ул. „Мраморен рид”,            с. Мрамор -2 267м2 -  2012г.
 • Изграждане и реконструкция на детска площадка в с. Мрамор, в центъра.
 • Премахване на „Масивна външна тоалетна с размери 7,10-5,80м” в двора на 175 ОУ.
 • Почистване участък от коритото на река Църна бара, река Блато и река Доброславска.
 • Ремонтно- възстановителни работи в гробищен парк с. Мрамор

VІІІ. Извършени ремонтни работи, положена асфалтова настилка и насипване с инертен материал по улици с МГТ и вътрешно квартални улици:

 • 2008г.- 18 000м2;
 • 2009г.- 15 050м2;
 • 2010г.-   9 163 м2 .
 • 2011г. – инжекцион - 17м2; асфалт-12 777,60м2; насипване с инертен материал - 10 141,48м2; паваж-359,40м2; асфалтови смеси-398,89м2; плочи-59,10м2; тротоари асфалт - 2 397,00м2; бордюри-1 098,00м1; пътни ивици-304м1;ел.огради-82м1;парапети-74м1; шахти-6бр.; оттоци-53бр.
 • 2012г-14937м2; инжекцион- 94м2; студен асфалт - 142,75м2; шахти-8бр; оттоци - 95бр.; насипване с инертен материал - 2267м2