Ремонти и строителство на територията на район "Връбница"