Население

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ 15.03.2021 ГОДИНА

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София

47 762

43 694

с. Мрамор

1 926

1 970

с. Волуяк

2 973

2 602

Общо:

52 661

48 266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ 15.09.2020 ГОДИНА

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София

47 807

43 663

с. Мрамор

1 921

1 973

с. Волуяк

2 972

2 585

Общо:

52 700

48 221

 

 

 

 

 

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ 15.12.2019 ГОДИНА

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София

47 809

44 762

с. Мрамор

1 911

1 963

с. Волуяк

2 953

2 576

Общо:

52 673

49 301

 

 

 

 

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ 15.09.2019 ГОДИНА

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София

47 777

44 762

с. Мрамор

1 915

1 968

с. Волуяк

2 937

2 571

Общо:

52 629

49 301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ 15.12.2018 ГОДИНА

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София

47956

45183

с. Мрамор

1907

1987

с. Волуяк

2932

2547

Общо:

52 795

49 717

 

 

 

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ 15.09.2018 ГОДИНА

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София

48022

45257

с. Мрамор

1899

1987

с. Волуяк

2926

2538

Общо:

52 847

49 782

 

 

 

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София

48 121

45 547

с. Мрамор

1 898

2 001

с. Волуяк

2 924

2 505

Общо

52 943

 

49 553

 

 

 

 

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ 03.02.2015 ГОДИНА

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”

Населено място

Общо

Мъже

Жени

Под 7

7-13

14-17

18-59

жени

18-62

мъже

Над 60

жени

Над 63

мъже

гр. София

45 994

22 417

23 577

3 194

2 793

1 513

14 901

15 660

5 043

2 900

с. Мрамор

2 002

987

1 015

122

128

62

556

642

304

188

с. Волуяк

2 505

1 208

1 297

139

134

84

687

782

427

252

Общо

50 501

24 612

25 889

3 455

3 055

1 649

16 144

17 084

5 774

3 340

 

 

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София

46 739

45 994

с. Мрамор

1 880

2 002

с. Волуяк

2 797

2 505

Общо

51 416

 

50 501

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ 15.09.2014 ГОДИНА

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София/ Връбница

48 054

46 128

с. Мрамор

1 897

2 017

с. Волуяк

2 798

2 502

Общо

52 749

 

50 647

 


 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ 15.07.2013 ГОДИНА

 

Населено място

Общо

Мъже

Жени

Под 7

7-13

14-17

18-59

жени

18-62

мъже

Над 60

жени

Над 63

мъже

гр. София

46 211

22 532

23 679

3 146

2 737

1 513

15 254

15 982

4 825

2 754

с. Мрамор

2 016

990

1 026

135

114

70

564

636

305

192

с. Волуяк

2 531

1 227

1 304

151

132

89

698

781

420

260

Общо

50 758

24 749

26 009

3 432

2 983

1 672

16 516

17 399

5 550

3 206

 

 

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София

46 655

46 211

с. Мрамор

1 868

2 016

с. Волуяк

2 751

2 531

Общо

51 291

 

50 758

 

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ 04.02.2013г.

 

Населено място

Общо

Мъже

Жени

Под 7

7-13

14-17

18-59

жени

18-62

мъже

Над 60

жени

Над 63

мъже

гр. София

46 254

22 555

23 699

3 134

2 717

1 501

15 342

16  081

4  769

2  710

с. Мрамор

2 047

1 004

1 043

148

111

79

576

635

303

195

с. Волуяк

2 532

1 232

1 300

155

139

83

697

787

414

257

Общо

50 833

24 791

26 042

3 437

2 967

1 663

16 615

17 503

5 486

3 162

 

 

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София

46 608

46 254

с. Мрамор

1 868

2 047

с. Волуяк

2 751

2 532

Общо

51 227

 

50 833

 

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”

 

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА” КЪМ 17.07.2012г.

 

Населено място

Общо

Мъже

Жени

Под 7

7-13

14-17

18-59

жени

18-62

мъже

Над 60

жени

Над 63

мъже

гр. София

46 270

22 576

23 694

3 106

2 742

1 514

15 433

16  167

4  672

2  636

с. Мрамор

2 046

1 001

1 045

157

108

75

577

629

305

195

с. Волуяк

2 541

1 232

1 309

154

145

90

703

785

409

255

Общо

50 857

24 809

26 048

3 417

2 995

1679

16 713

17 581

5 386

3 086

 

 

Населено място

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ПО

НАСТОЯЩ АДРЕС

гр. София

47 282

46 270

с. Мрамор

1 869

2 046

с. Волуяк

2 743

2 541

Общо

51 884

50 857

ПО ДАННИ НА ГД „ГРАО”