Програми и проекти

Нови възможности за грижа

Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”

Да оцветим Европа с багри, музика и светлина

Развитие на човешки ресурси

Стартира национална програма за енергийна ефективност

СТОЛИЧНА ОБЩИНА е в етап на подготовка на проектно предложение за изграждане на социални жилища

ОПАК