Полезни връзки

  • Столична община, отдел "Местни данъци и такси - Надежда и Връбница" тел.9041188, 9041191, 9041193,9041187
  • Дирекция "Социално подпомагане" – Връбница тел.9346663, 9346607, 4957727
  • Столична община, Бюро за социални услуги - Връбница тел.4957774
  • Дирекция „Бюро по труда”, Филиал „Връбница и Надежда” тел.02/836-32-25