Списък на приемните и служителите на група „Териториална полиция Връбница” при 09РУП-СДВР

Приемна

телефони за контакт

Служители

кв. ”Модерно предградие” бл.2

0887 90 17 75

Юлиян Наумов Йовчев

Красимир Славов Славов

ж.к. „Връбница-1” бл.525

0886 90 22 26

0885 90 29 19

Я.Величков

В.Иванов

ж.к. „Връбница-2” бл.632

 

 

ж.к. „Обеля-1” бл.102

0886 90 24 46

М.Петров

ж.к. „Обеля-2” бл.233

0885 99 05 70

Б.Саркисян


с.Волуяк

0885 90 48 66

С.Саркисян

с.Мрамор

0885 90 39 09

А.Иванов