Детски градини


На територията на Район "Връбница"  детските градини (ДГ) са общо шест, от които четири  с  яслени групи. Обхванатите деца са около 955, а за тях се грижат 151 човека, от които 70 педагози. Всичките шест директорки са с висше образование.

 

ДГ № 5 "Надежда" е открита на 25.12.1980 г.През 1993 година й е дадено името "Надежда". Капацитетът е за 250 деца, разпределени  в десет възрастови групи.За тях се грижат квалифицирани специалисти и помощен персонал. Педагогическият екип работи за насърчаване на детската активност и индивидуален подход към всяко дете. Допълнително се предлага обучение по английски език и танци.
Адрес: Връбница-1, бл.510, вх.Б и В,Обеля-2, бл.204 - вх.Б,бл.207 - вх.В , БЛ.214 - вх.Г и бл. 221- вх.Г
Обеля-1, бл.102, вх. А , Г
Връбница-2, бл.621, вх.А
Телефони: 934 66 10

 

ДГ № 138 "Приятели" - създадена след закриване на ЦДГ 27 и 184 и закриване на детска ясла № 43. Капацитетът й е над 200 деца в 8 групи, в т.ч. една яслена. За децата се грижи квалифициран персонал.Мотото на детската градина е: "Заедно за децата".

Състои се от две сгради-съвременни и функционални, отговарящи на европейските изисквания.Разполага с голям двор с разнообразна растителност и обособени площадки за всяка възрастова група.

Детската градина предлага занимания по футбол, народни и модерни танци, английски език и ателиета по интереси. С децата работят психолог и логопед.

Интернет страница:dg138.info


Адрес: кв.Обеля, ул.3-та, №13
Телефон: 834 10 57

 

ДГ № 42 - “Чайка” - открита на 03.04.1979 г. Капацитетът й е  около 220 деца в 8 групи, в т.ч. 2 яслени. За тях се грижат  17 учители, 5 медицински сестри и 7 помощник-възпитателя.Мотото на детската градина е: "С нас децата се чустват щастливи и обичани".

Градината разполага със съвременна материална база- физкултурен салон плувен басейн и музикален салон.Предлага занимания по плуване, аеробика и футбол. Тук са израснали националните състезатели по плуване и художествена гимнастика - Даринка Додова, Валери Душков, Добромир Димитров.Има интернет страница:https://www.dg42.eu/home/


Адрес : Връбница-1, до бл.502 и 520
Телефон: 938 81 61

www.odz42.info

 


ДГ № 82 “Джани Родари” функционира от 02.02.1987 г., а официалното му откриване е на 15.09.1987г. С Решение №26, Протокол 11 от 20.06.1996г. се именува с името "Джани Родари". Капацитетът й е около 270 деца, разпределени   в 1 яслена и 9 градински групи.  Разполага с плувен басейн, физкултурен и музикален салон, двор с обособени за всяка група детски площадки. Предлага допълнителни педагогически услуги - плуване, танци, английски език и футбол.


Адрес: Обеля-2, ул."Дико Илиев"№7
Телефон: 934 38 81

 

ДГ № 176 "Зорница" е открита със Заповед № РД - 09 - 304 / 7.05.2012г. на Кмета на Столична община. Обслужва двете села - Волуяк и Мрамор и обединява детските градини в тях. Капацитетът на детската градина е около двеста деца, разпределени в 6 градински и една яслена група.Разполага с физкултурен салон и детски площадки.Педагогическият колектив работи за физическото, духовното, нравственото и социално развитие на децата, приобщаването към българските традиции и ценности.Предлага допълнително обучение по английски език, народни танци, футбол и изобразително изкуство.

Aдрес: с.Мрамор, ул. "Любен Каравелов", № 16

Tелeфон. 02 / 998 23 72

 

ДГ № 198 "Косе-Босе" е открита със Заповед № СОА16 - РД09 - 1104 / 16.08.2016г. на Кмета на Столична община. В нея децата  са

разпределени в 6 групи, включително и ясла.Капацитетът на детската градина е 150 деца, разпределени в четири градински и две яслени групи.За децата се грижи амбициозен, квалифициран и отговорен екип.

Материалната база отговаря на изискванията за здравословно и безопасно отглеждане, възпитание и обучение на децата.Предлага изучаване на немски език, включен в учебната програма.

Интернет страница:www.198-kosebose.com

 

 


Адрес: ул."Войводино"№4,

Телефон:0876731518