Новини

Качено на 21/04/2015г.

Съобщение за земеделските стопани


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на одобрена Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия (земетресения, лавини, свлачища, наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път), в момента тече прием на документи за обезщетение за нанесени щети през 2014 година.

Заинтересованите зeмеделски стопани могат да получат повече информация по схемата и механизма за прилагането и от общинските служби по земеделие и ОД „Земеделие“ София град.

Тел. 02/495-77-58

 

Последно публикувани