Новини

Качено на 20/02/2015г.

Съобщение


Във връзка с предстоящите избори за избиране на общински съветници и кметове на  Република България (чл.396 ал.1 от Изборния кодекс) право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“ и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Лица с настоящ адрес  извън Република България няма да бъдат включени в избирателните списъци и няма да могат да упражнят правото си на глас в изборният ден.

Уведомяваме Ви, че е необходимо  да потвърдите настоящият си адрес в район „Връбница“ преди изтичането на 6 месечния срок до изборите, за да можете да гласувате в избирателните секции на територията на района.

 

За справки се обърнете в отдел  „АИО”, сектор „ЕСГРАОН”, стая 103

и на телефон 02/495-77-40.

Предварително Ви благодарим.

Последно публикувани