Новини

Качено на 13/03/2014г.

Приключи първото обучение по ОПАК


Започна серията обучения на служителите на СО-район „Връбница” в Института по публична администрация по проект „Квалифицирани служители – качествено обслужени граждани н район „Връбница”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,

Група от девет служители от отдели „Правен”, „Общинска собственост и контрол на търговията”  и „Административно и информационно обслужване”, който включва службите „Гражданско състояние” и „ЕСГРАОН” завършиха успешно курса на Института ПР-14 „Основи на материалното право на ЕС”.

Целта на обучението беше служителите да бъдат запознати с процеса на европейска интеграция и основните елементи на Вътрешния пазар:

– свободно движение на хора – право на излизане, влизане, краткосрочно и дългосрочно и постоянно пребиваване, право на еднакво третиране, допустими ограничения в свободното движение на физически лица в рамките на ЕС;

- свободно движение на стоки, свобода на установяване и предоставяне на услуги – основни правила, приложими към свободата на предоставяне на услуги и свободното установяване, пряка и непряка дискриминация, и допустими ограничения при свободата на предоставяне на услуги и свободното установяване;

- свободно движение на капитали – основни правила, пряка и непряка дискриминация и допустими ограничения при свободното движеине на капитали.

 

Договор № A12-22-92 от 28.01.2014 г.

Проект: „Квалифицирани служители-качествено обслужени  граждани в район Връбница”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

Последно публикувани