Новини

Качено на 13/01/2014г.

Проект MILD HOME


Проект MILD HOME

Моята модулна, интелигентна, на ниска цена, „направи си сам”, почти нулево-енергийна къща за нашето Зелено еко селище (ЗЕС) е проект съфинансиран от Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”

 

 

Столична община обявява началото на конкурс за най-добър модел за „зелено“ еко селище, състоящо се от сгради с почти нулева консумация на енергия, с възможност за изграждане от типа „Направи си сам“, използване на екологични строителни материали и възобновяеми източници на енергия. Конкурсът е част от двугодишния проект MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village), който Столична община изпълнява с финансиране по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013” и в сътрудничество с още двама български партньори - Българска търговско-промишлена палата и Европейски институт по труда.

За разработването на модела е избран терен на територията на с. Мрамор в район „Връбница“. Преди стартиране на подготовката за конкурса в рамките на Проекта е проведено проучване за тенденциите за покупка/строителство на MILD HOME сгради на територията на Столична община сред потенциални жители и строителни специалисти. Въз основа на това проучване и на база заложени от Водещия партньор на Проекта параметри (месторазположение, климат, топографски характеристики, площ, статут на земята, транспортна достъпност, инженерна инфраструктура и др.), беше изготвен сравнителен анализ на 4 терена, предложени от Столична община за целите на Проекта. С оглед на отдалеченост, благоприятни географско-климатични особености, близост до източници на строителни материали, потенциал за стопанско развитие, удобни транспортно-комуникационни връзки, изградена база за обществени услуги, възможност за развитие на места за отдих и туризъм, подходящ статут на земята, беше избран теренът на територията на с. Мрамор, район „Връбница“, който се намира в северната част на селото.

Предложения от участници в конкурса ще се приемат до 21 февруари 2014г. Тук можете да намерите подробна информация и материали за конкурса.

 

Последно публикувани