Новини

Качено на 27/06/2013г.

СО РАЙОН "ВРЪБНИЦА" РАЗКРИВА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ


О Б Я В А

СО - РАЙОН „ВРЪБНИЦА” организира

БЕЗПЛАТНАТА СОЦИАЛНА ТРАПЕЗАРИЯ

в помещението на ОП „СОЦИАЛЕН  ПАТРОНАЖ  -

РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ на бул. „Бели Дунав”, бл.530
от 15.07.2013 г.

Трапезарията предлага обяд – супа и ястие, на жители на района, отговарящи на следните условия:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда на условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни деца и лица.

ЗАЯВЛЕНИЯ – ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОБРАЗЕЦ СЕ ПОДАВАТ В СГРАДАТА НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СТАЯ 104,
ОТ 28.
06.2013 г. ДО 09.07.2013 г.

 

Вижте повече

Последно публикувани